Foto: Audun Iversen

Seks trender det er verdt å få med seg for framtidens mat

Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Matindustrien er inne i en betydelig omstilling, og nye aktører kommer til. I forskningssenteret DigiFoods møtes dataindustri, matindustri og teknologileverandører for å lage nye produksjonsmetoder.

Foto: Audun Iversen

Matforskningsinstituttet Nofima vil gjennom forskning og utvikling bidra til at det grønne skiftet ikke bare blir en «snakkis» i norsk matindustri, men at næringen både skal bli mer handle- og bærekraftig.

I denne episoden av «Morgendagens by» har vi snakket med Administrerende direktør i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen, og han peker blant annet på seks trender som kan komme til å gi oss framtidens mat.

LYTT HER:

Ny trend å spise opp maten
– Rundt en tredjedel av maten som produseres går tapt i matsvinn. Jeg tenker at vi må sette i gang tiltak der det gir størst gevinst, og derfor bør vi ta tak i reduksjon av matsvinn, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima. Han har en oppfordring: – Kjøp det du har behov for, og spis opp det du kjøper.

Seks trender for framtidens mat
Nofima ønsker å bli enda mer klokere på forbrukernes atferd, og forsker nå på hvordan forbrukeren kan påvirkes til å handle mer miljø- og klimamessig riktig.

I tillegg til trenden om at ingenting skal gå til spille, peker Fylling-Jensen på fem andre trender som kan komme til å gi oss framtidens mat. Det er 2. Mer planter – mindre kjøtt, 3. Dyrking av kjøtt og fisk, 4. Presisjonsfermentering, 5. Moderne genteknologi og 6. Rivende digital utvikling.

Kommer med gode tips til bransjen
Han ser at matindustrien har skjønt at de ikke må havne i bakleksa i det grønne skiftet, og er inne i en betydelig omstilling.

Fylling-Jensen har to tips til de som vil tenke nytt. Det første er å sørge for å utnytte råvarene best mulig gjennom å forstå deres egenskaper ved å bruke digitale løsninger som sensorteknologi. Sensorteknologi kan brukes til å gjøre kontinuerlige målinger i prosessen. Det andre tipset er å følge med på forbrukertrender.

– Det kommer nye aktører inn. En ser hvordan teknologiaktører møter tradisjonelle matprodusenter og lager nye konstellasjoner. Nofima leder et Senter for forskningsdrevet innovasjon som heter SFI Digital Food Quality, forkortet DigiFoods, der dataindustri, matindustri og teknologileverandører møtes for å lage nye produksjonsmetoder.

Mer planter – mindre kjøtt
Grundere og startups henter inn kapital fra andre bransjer inn i matbransjen, ikke minst gjelder det utvikling av mer plantebasert mat. Trenden handler ikke om å spise mer grønt, men om å utvinne proteiner fra planter og bearbeide disse slik at de ligner for eksempel kjøtt, melk og ost i tekstur, egenskaper og smak. Ikke bare det kjente internasjonale selskapet Beyond Meat gjør det, men også Tine og Nortura har hengt seg på trenden.

En utfordring er at soya som brukes som erstatning for proteiner er knyttet til avskoging og genmodifisering. Fylling-Jensen tror at etter hvert vil andre planter brukes.

Mer mat fra havet
Havet dekker 70 prosent av jordoverflata, men bare 2-3 prosent av kaloriinntaket, og rundt syv prosent av proteinet kommer fra det.

– Skal jeg ta en titt i kikkerten så tror jeg at de som lykkes med å høste fra havet på en forsvarlig måte uten å bidra til ødeleggelse av biodiversitet og økosystemer, vil ha et stort fortrinn. Vi kommer til å spise mer mat fra havet framover. Dette forutsetter forsvarlig forvaltning, høsting og bruk, sier Fylling-Jensen.


MORGENDAGENS BY er en podcastserie der vi snakker med fagfolk som har et brennende engasjement for bærekraft, fremtiden og smarte teknologiske løsninger innen mobilitet, by- og stedsutvikling, sirkulærøkonomi, helse og mat. Vi stiller spørsmål til hvordan byene våre vil se ut i fremtiden, og hvordan samfunnet kan bli både smartere og bedre.
Alle episodene finner du på evolvearena.no