Artikkelbilde_bli partner

Bli partner på Foodscape

Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Benytt denne unike anledningen til å bygge din merkevare og synlighet som ansvarlig virksomhet på en arena hvor bærekraft, smartere teknologiske løsninger og fremtidsrettet by- og samfunnsutvikling er tema.

Foodscape 2021 skal løfte frem matens betydning i utviklingen av smartere byer og samfunn. Dette er arenaen for deg som

  • jobber profesjonelt med mat og drikke
  • ønsker å vise frem det nyeste innenfor smart mat
  • jobber for å sikre bærekraftig leveranse i hele matkjeden
  • jobber for å effektivisere og forbedre matproduksjonen ved bruk av ny teknologi
  • jobber med å forebygge matsvinn
  • jobber for å bedre den norske folkehelsen, og bidrar til økt kunnskap om kosthold, helse og ernæring til befolkningen

Sammen for et smartere og bedre samfunn

I 2021 har Foodscape inngått et samarbeid med by- og samfunnsutviklingskonferansen Evolve Arena. Mat, sirkulærøkonomi, mobilitet, helse og by- og stedsutvikling utgjør konferansens fem hovedtemaer. På Foodscape vil du kunne gi et fremtidspek og presentere mulighetsrommet for andre leverandører og produsenter i mat- og drikkenæringen. Som partner på Foodscape og Evolve Arena vil du derfor også nå ut til og treffe en rekke ledere i offentlige og private virksomheter, politikere, samfunnsdebattanter og byplanleggere på tvers av flere bransjer. Alle med et mål om å påvirke morgendagens by- og samfunnsutvikling.

VIL DIN BEDRIFT VÆRE EN DEL AV
FOODSCAPE 2021?

Det er mange muligheter for samarbeid og synlighet på Foodscape 2021. Les mer om partnermulighetene og ta kontakt for en uforpliktende prat.

Torill Engelberg

Direktør Foodscape

Sissel Orset

Key Account Manager

Meny