10.-11. NOVEMBER 2021, NORGES VAREMESSE

VELKOMMEN TIL FOODSCAPE

MATENS ROLLE I ET SMARTERE SAMFUNN
Foodscape er en arena for bærekraft, teknologiske løsninger og et fremtidsperspektiv for matnæringen og matproduksjon.

Bli partner på Foodscape

Benytt denne unike anledningen til å bygge din merkevare og synlighet som ansvarlig virksomhet på en arena hvor bærekraft, smartere teknologiske løsninger og fremtidsrettet by- og samfunnsutvikling er tema.

LES MER

MAT FOR FREMTIDEN

I 2021 har Foodscape inngått et samarbeid med Evolve Arena, en opplevelsesbasert møteplass om morgendagens by- og samfunnsutvikling. Her samles alle som har et brennende engasjement for bærekraft, fremtiden og smarte teknologiske løsninger på tvers av bransjer. Ved å delta på Foodscape kan du, i tillegg til inspirasjon om «Mat i morgendagens samfunn», også få innsikt i følgende temaer:

MAT

HELSE

SIRKULÆR-
ØKONOMI

BY - OG STEDS-
UTVIKLING

MOBILITET