10.-11. NOVEMBER 2021, NORGES VAREMESSE

VELKOMMEN TIL FOODSCAPE

FOR ALLE OSS SOM JOBBER MED MAT OG DRIKKE
Foodscape er en arena for bærekraft, teknologiske løsninger og et fremtidsperspektiv for matnæringen og matproduksjon. Foodscape arrangeres denne gang i samarbeid med Evolve Arena:
Sammen for et smartere og bedre samfunn

Matens kraft på Foodscape

Maten har en viktig rolle i utviklingen av smartere og bedre samfunn. Derfor er Foodscape med når Norges Varemesse inviterer til Evolve Arena – konferansen

LES MER

MAT FOR FREMTIDEN

I 2021 har Foodscape inngått et samarbeid med Evolve Arena, en opplevelsesbasert møteplass om morgendagens by- og samfunnsutvikling. Her samles alle som har et brennende engasjement for bærekraft, fremtiden og smarte teknologiske løsninger på tvers av bransjer.

Lær av andre og bli inspirert. Deltar du på Foodscape, får du i tillegg til MAT også innsikt i disse temaene:

MAT

HELSE

SIRKULÆR-
ØKONOMI

BY - OG STEDS-
UTVIKLING

MOBILITET

Trygg gjennomføring av messer

Sammen med Standard Norge og bransjen har vi lagd en smittevernsveileder for vare- og handelsmesser. Med den til grunn har vi planlagt et godt smittevern på arrangementet.​