Fra matsvinn til måltid

Har du mat og drikke til overs etter Foodscape?

Matsentralen tar gjerne imot mat, som ikke er pakket opp, etter endt Foodscape.

Foodscape har inngått samarbeid med Matsentralen. Overskuddsmat kan leveres til Matsentralen bak på riggdekket, kjøreport E4, torsdag 11. oktober kl 1700 – 1830.

Eventuelt kan du gjøre direkte avtale med Matsentralen, som du finner på stand nummer E01-08 på Foodscape.

Om Matsentralen
Over 500.000 mennesker i Norge lever under EUs fattigdomsgrense, samtidig er det et stort miljøproblem at 355 000 tonn mat kastes. Matsentralen er en unik løsning på disse to samfunnsproblemene.

Matsentralen Norge er en paraplyorganisasjon som koordinerer, bistår og utvikler alle matsentralene i Norge og andre initiativer for omfordeling av overskuddsmat.

Matsentralen skal også være en kunnskapsbank som jobber med å øke kjennskap til og synlighet av matsentralene i Norge.

 

 

Share this: