Gjør bærekraft til din konkurransekraft

Norske virksomheter vil stille strengere krav til sine leverandører om ansvarlig og bærekraftig matproduksjon. Bedrifter som ikke tar inn bærekraft inn i sin forretningsmodell vil derfor ganske snart stå overfor store utfordringer.

De største bransjeorganisasjonene innenfor mat og drikke i Norge står sammen med Norges Varemesse og etablerer en kompetansearena med tema; sett bærekraft på menyen. Dette for sammen å kunne ruste hele verdikjeden fra hav og jord til bord for fremtiden.

Hvordan gjøre bærekraft til konkurransekraft
Hvordan bærekraft kan gi konkurransekraft vil være hovedtema på konferansen som arrangeres på Foodscape. Formålet med konferansen er å gi ny innsikt, bidra til kunnskapsdeling og inspirasjon, samt legge til rette for at nye samarbeidsformer etableres. Konferansen vil sette lys på hvordan bedrifter bør ha et aktivt forhold til både samfunn og miljø i alt de gjør – alt for å skape lønnsomhet og verdiskapning på en bærekraftig måte.

Pure Consulting er med på laget
Foodscape skal identifisere best case – både nasjonalt og internasjonalt, vise trender og presentere nye verktøy. Sammen med ni store bransjeorganisasjoner innenfor mat & drikke er derfor konsulentselskapet Pure Consulting også med på laget. Pure Consulting har spisskompetanse innen bærekraft og har jobbet for å gjøre næringslivet og det offentlige bærekraftig og lønnsomt siden 2010; lenge før FNs bærekraftmål ble vedtatt av alle verdens ledere.

– Foodscape er en veldig spennende ny arena, som vi er glad for å ta del i. For oss handler dette om å bidra til en bedre forståelse, både i privat og offentlig sektor, av at bærekraftig forretning ikke er en motsetning til lønnsomhet, men snarere tvert imot at bærekraft er konkurransekraft, sier Stine Lise Hattestad Bratsberg, som er gründer av Pure Consulting.

– Poenget er at bærekraft ikke bare er et ord man smykker seg med. På konferansen som arrangeres på Foodscape er vår målsetning at deltakerne både kan dele, oppleve og ikke minst få både små og store praktiske tips og råd med seg hjem, sier Hattestad Bratsberg, og treffer blink på det Foodscape håper å oppnå.

En nasjonal kompetansearena
– Foodscape er en nasjonal arena for hele verdikjeden, fra hav og jord til bord. Sunn og god mat er i dag et ufravikelig krav for både forbrukere og myndigheter. Maten vi kjøper og spiser skal være god for kroppen, god for miljøet, aller helst norskprodusert og helt klart god på smak. Foodscape skal fremme både kompetanse og ansvarlighet, og synliggjøre både produkter og løsninger som leder utviklingen videre og gir spire til lønnsomme idéer for fremtiden, avslutter Torill Engelberg, som er prosjektleder for Foodscape.

VIL DU VITE MER? – KONTAKT OSS GJERNE 

Share this: