HVORFOR BLI UTSTILLER?

Vi søker alle virksomheter som er opptatt av ansvarlig mat- og drikkeproduksjon.

BESTILL STAND ››


Hvorfor bør du delta:

  • Her møter du alle som jobber med mat og drikke, og som er opptatt av å finne bærekraftige produkter og løsninger
  • Hit kommer offentlige og private innkjøpere, og eiere, drivere og andre beslutningstakere
  • Her kan du fremme salget av dine bærekraftige produkter og løsninger
  • Ved å være til stede som utstiller, viser du med tydelighet at din virksomhet tar bærekraft på alvor

Foodscape er en salgsarena, et utstillingsvindu og en kompetansehub for innovasjon knyttet til ansvarlig og lønnsom matproduksjon.

Foodscape skal vise bredden av det som utvikles av sunnere og fremtidsrettet mat og drikke, men også løsninger innen emballasje, oppbevaring, distribusjon, avfallshåndtering og teknologi.

Mat- og drikkebransjen arbeider for en bærekraftig matproduksjon i tråd med FNs bærekraftsmål. Fremover skal Norge produsere sunnere mat på en mer miljøvennlig måte, som skal redusere klimaavtrykket og bidra til et sunt liv for dagens og fremtidens generasjoner. Derfor skal Foodscape være en fremtidsrettet og samlende arena for bærekraftig verdiskapning innenfor mat- og drikkenæringen – bredt representert fra hav og jord til bord.

LES MER   KONTAKT OSS

 

Bransjeorganisasjoner står bak Foodscape og bidrar aktivt i utviklingen av denne nasjonale møteplassen.

Bærekraftig matproduksjon og arbeidet med å legge til rette for et sunnere kosthold er tema som hele næringen jobber med, og som forbrukerne er opptatt av. Foodscape blir derfor en svært aktuell møteplass for hele norsk matbransje.
Terje Sletnes, næringspolitisk direktør i NHO Mat og Drikke

Share this: