Hvordan bærekraft kan gi nye forretningsmuligheter

Skal vi nå målet om en bærekraftig verden, må myndigheter, organisasjoner og næringsliv spille på lag. Er alle som jobber med mat og drikke – fra hav og jord til bord – rustet for fremtiden? På Åpningskonferansen, under temaet Bærekraft og innsikt, vil du møte en rekke eksperter, som vil dele sin innsikt i hvordan mobilisere og hvordan nytenkning er avgjørende for bærekraftig utvikling og nye forretningsmuligheter.

Er norsk mat & drikkenæring i tide til 2030?
FNs bærekraftsmål staker ikke bare ut en klar kurs mot en bærekraftig verden som alle må forholde seg til, men skisserer også nye markeder og muligheter for ansvarlige bedrifter. Bjørn Haugland gir oss et innblikk av hvordan vi ligger an for å nå målene, og indikasjoner på retningen norsk næring må ta for å være en del av Agenda 2030, og mulighetsrommet som finnes. Bjørn Kjærand Haugland er Executive Vice President og Chief Sustainability Officer i DNV GL Group. Haugland har bred kompetanse som rådgiver for store multinasjonale bedrifter i bærekraftsarbeidet, klimaendringer og innovasjon.

Hvordan selge “Merkevaren Norge” i en bærekraftskontekst?
Bærekraft er konkurransekraft. Hvordan ser “Merkevaren Norge” ut i en internasjonal kontekst? Cathrine Pia Lund fra Innovasjon Norge forteller oss hvordan Norge blir ansett i dag, hva som skal til for at Norge kan ta en rolle som verdensleder på bærekraft, og hvilken plass mat og drikke har i denne konteksten. Cathrine Pia Lund er leder for divisjonen Merkevaren i Innovasjon Norge.

Fra mulig til nødvendig har blitt et nytt verdigrunnlag
For fem år siden kastet Hurtigruten scampi fra Bangladesh og frossen ferdigpizza over bord. Så startet reisen med å handle lokalmat langs Kystruten Bergen – Kirkenes, livsnerven og matfatet selskapet har seilt i hver eneste dag i 125 år. Matkonseptet fikk navnet Norway’s Coastal Kitchen, og har nå blitt et verdigrunnlag for Hurtigruten. Lokalmatsatsningen har stor kommersiell verdi for Hurtigruten og selskapets bærekraftsmål, for lokal verdiskaping og attraktivitet som arbeidsgiver. Hurtigruten er i dag verdensledende, ikke bare på lokalmat, men også på ekspedisjonsreiser til sjøs. Hurtigruten bygger nå verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip. Som resten av flåten, vil også dette skipet driftes uten engangsplast – et standpunkt Hurtigruten er stolt av å iverksette som første store reiselivsaktør globalt. Thomas Westergaard, SVP Hotel Operations & Product Development fra Hurtigruten – og tidligere mangeårig konserndirektør for Nordic Choice Hotels vil dele sine erfaringer og kompetanse.

Hvordan har Vestre tatt utemøbler opp i verdensklasse
Pilen har pekt oppover etter at Jan Christian Vestre tok over familiebedriften som 26-åring. Mulighetene er større enn begrensningene. Verden vil ha bærekraft, og Vestre har satset der de har fortrinn – gjennom en bærekraftig produksjon. På Åpningskonferansen vil du høre en inspirerende norsk leverandør i verdensklasse, skandinavisk produksjon og strategi forankret i bærekraftsmålene – overføringsverdien er stor for norsk mat- og drikkenæring.

Forandring er en driver i bærekraftsarbeidet
Vice President Sustainability Europe Joe Franses vil fortelle om hvordan Coca-Cola akselererer sin bærekraftagenda ved å sette ambisiøse og konkrete mål, og hvordan dette har tvunget frem handling hos Coca-Cola, sentralt og lokalt.

Den norske forbruker og bærekraftig mat
SB Insights er innsiktspartneren som leverer Bærekraftig Brandindeks ™ hvert år – Nordens største merkevarestudie om bærekraft. Med et sterkt fokus på merkevarebygging og kommunikasjon innen Norden og Nederland, blir Insights brukt til strategisk beslutningsprosesser og verdiskaping for merkene som tar bærekraft alvorlig. Eva Seignette – markedssjef fra SB Insight vil by på forskning og kunnskap om hvordan bærekraft påvirker markedet, industrien, brands og ikke minst forbrukernes adferd.

Se hele programmet ›› 

Share this: