Avfallshåndtering på Foodscape

Foodscape har en egen miljøstasjon for utstillere.

Det blir sortering i fraksjonene:

  • Glass og metall
  • Papp og papir
  • Plast
  • Matavfall
  • Restavfall

Du finner miljøstasjonen i bakre del av hall E i hele messeperioden – fra første monteringsdag til siste demonteringsdag.

Vi deler ut bioposer til alle stands, som skal brukes til matavfall.


Noen tips:

  • Husk å ha nok avfallsbeholdere på din stand
  • Vi oppfordrer våre utstillere til å tenke bærekraft i planleggingen av deltakelse på Foodscape. Tenk sirkulærokonomi ved utformingen av stand, og preferer komposterbart materiell.


Har du mat til overs etter Foodscape?
Matsentralen kan ta i mot uåpnet overskuddsmat.
Les mer om når, hvor og hvordan du kan levere mat til Matsentralen ››

 

 

Share this: